کاربر عزیز خدمات ما تا چه اندازه برای شما مفید واقع شد
(72.13%) 44
عالی بود
(14.75%) 9
مناسب بود
(13.11%) 8
استفاده ای نکردم

تعداد شرکت کنندگان : 61